GDPR Aktuality

1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-31

Návrh zákona o zpracování osobních údajů neprošel 1. čtením

Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení, které se konalo 18. 4. 2018.

Petiční výbor návrh zákona neprojednal, projednání zařazeno na pozvánce na jednání na 24. 4. 2018

Předložen byl již třetí pozměňovací návrh, kde předkladatelem je Jana Vildumetzová.

19. duben 2018

GDPR: Poslanci chtějí, aby neziskovky a veřejné subjekty pokuty neplatily

Hospodářská komora se vyhrazuje proti záměru lidovců a pirátů, aby neziskové organizace a veřejné subjekty nemusely platit pokuty za nedodržování ochrany osobních údajů ukládané nařízením GDPR.

Podrobnosti v tiskové zprávě dostupné zde: https://www.komora.cz/tiskova_zprava/opravdu-potrebuji-verejne-subjekty-neziskovky-unikovou-cestu-gdpr-podnikatele-pritom-budou-pokutovani-bez-pardonu-podle-hospodarske-komory-nehoraznost/   

17. duben 2018

Návrh zákona o zpracování osobních údajů byl schválen vládou a zamíří do poslanecké sněmovny

Vláda projednala a schválila podobu navrhovaného zákona o zpracování osobních údajů, který zamíří do Poslanecké sněmovny.

Zákon vychází z GDPR, které pro členské státy Evropské unie umožňuje upravit určité výjimky či odchylky. Předmětem diskuzí je tak zejména možnost snížení pokut za porušení předpisů pro veřejné subjekty. 

Návrh zákona je k dispozici zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQCDZPW5

Protože návrh musí nyní projít celým legislativním procesem, pravděpodobně nebude přijat včas do 25. května 2018, kdy nabývá účinnosti samotné GDPR.

22. březen 2018

S účinností GDPR končí oznamovací povinnost správců

Vedle všech povinností, které GDPR přináší, také jedna důležitá povinnost odpadne a po účinnosti GDPR, tedy od 25. května 2018, se již nebude předem oznamovat zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Tuto povinnost pak v zásadě nahrazují pravidla pro vedení záznamů o činnostech zpracování a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jejichž provádění bude klíčové pro případné prokazování souladu zpracování s GDPR.

Více informací je k dispozici zde: https://www.uoou.cz/s-nbsp-ucinnosti-gdpr-konci-oznamovaci-povinnost-spravcu/d-28855

2. březen 2018