GDPR Aktuality

Odpovědnost správce stránky na sociální síti

06/06/18

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v případě C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, v němž posuzoval míru odpovědnosti správce stránky na Facebooku za zpracování osobních údajů návštěvníků své stránky. 

Dospěl k závěru, že správce fanouškovské stránky na Facebooku nese společně s Facebookem odpovědnost za zpracování osobních údajů návštěvníků své stránky.

Z toho plyne, že tak vlastně i uživatel Facebooku nebo i jiné sociální sítě (konkrétně správce „firemní“ stránky, který může sledovat, kdo ji navštěvuje a má k dispozici přehled takových dat) je považován za správce osobních údajů svých návštěvníků.

Vedle Facebooku tak i on bude odpovědný za řádné zpracovávání osobních údajů návštěvníků své stránky a bude moci být vyšetřován a postihován jemu příslušnými úřady pro porušení povinností při zpracování osobních údajů, a to do značné míry nezávisle na Facebooku.

Tiskové prohlášení k případu: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180081cs.pdf

Celé znění rozhodnutí: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=26744