GDPR Aktuality

1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-31

Výroční hodnocení systému Privacy Shield

Již déle než rok se pro přenos osobních údajů z Evropské unie do USA uplatňuje systém Privacy Shield.

Ten byl výsledkem jednání následujících po rozhodnutí Evropského soudního dvora o zrušení rozhodnutí Komise o tzv. Safe Harbor, na základě něhož byly USA z pohledu EU považovány za zemi, v níž je zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů, a bylo tak umožněno předávání osobních údajů evropských občanů do USA. 

Po roce fungování Privacy Shield vydala Komise EU první, v zásadě pozitivní hodnocení ohledně úrovně ochrany osobních údajů v USA. Navrhuje ale zároveň řadu obecných doporučení, zejména za účelem zvýšit povědomí o Privacy Shield a zlepšit spolupráci mezi entitami, jež se systému účastní.

V dohledné době se má ke stávajícímu systému Privacy Shield vyjádřit i skupina WP 29.

23. říjen 2017

Z dozorové praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal tiskové prohlášení ke kauze ekolo.cz. V tomto případě potvrdil Ústavní soud pokutu, kterou ÚOOÚ udělil společnosti ekolo.cz za zveřejnění fotografie zloděje jízdního kola na Facebooku. 

Předsedkyně ÚOOÚ, Ivana Janů, v prohlášení uvádí, že je přesvědčena, že v současnosti by k uložení takové pokuty již nedošlo, neboť dle jejího názoru odporuje základním principům spravedlnosti.

Rovněž v důsledku medializace případu a uvádění nepřesných informací v souvislosti s ním zdůrazňuje, že obecně pořizování záznamů není podmíněno souhlasem osob, jež jsou na nich zaznamenány. Může být totiž prováděno z důvodu oprávněného zájmu správce na ochraně osob či majetku, za předpokladu naplnění dalších zákonných podmínek. 

10. říjen 2017

Evropská komise informuje podnikatele ohledně GDPR

Vzhledem k tomu, že velké množství podniků se na GDPR zatím nepřipravila a některé z nich dokonce ani nezačaly, Evropská komise vydala přehled, který by měl zejména malé a střední podniky uvést do problematiky GDPR a pomoci jim pochopit jejich nové povinnosti.

29. září 2017

Rakousko přijalo novelu zákona o ochraně osobních údajů

V souvislosti s blížící se účinností GDPR, probíhají přípravy na legislativní úrovni všech členských států. Rakousko je po Německu druhým státem, který přijal novou právní úpravu ochrany osobních údajů, v souladu s GDPR.

Ochrana osobních údajů fyzických osob se přizpůsobila GDPR s využitím některých výjimek. Například věková hranice pro souhlas se zpracováním osobních údajů u dítěte pro použití online služeb byla stanovena na 14 let, dále jsou uvedena specifická pravidla zpracování pro zpravodajské, vědecké, umělecké či literární účely a výjimky pro veřejně prospěšné účely jako archivace, vědecký a historický výzkum a statistika. Řada ustanovení GDPR tak nebude v Rakousku použitelná zejména pro mediální společnosti.

Legislativní kompetence k ochraně osobních údajů zpracovávaných „manuálně“ nadále zůstává v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. Zůstala také nedotčena pravidla pro ochranu osobních údajů právnických osob, které rakouské právo rovněž chrání.

29. září 2017