GDPR Aktuality

1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-38

S přípravami na GDPR pomohou i české úřady

I v České republice, byť zatím ne na úrovni zákona, probíhají přípravy na GDPR.

Státní ústav pro kontrolu léčiv se vyjádřil k tomu, jak postupovat při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů v klinických hodnoceních.

Metodiku pro zpracování osobních údajů podle GDPR v oblasti zdravotnictví pak připravilo Ministerstvo zdravotnictví. To se již dříve nechalo slyšet, že pro správce, kteří dodržovali stávající předpisy, nebudou změny nijak citelné.

Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách zřídilo novou sekci, věnující se GDPR. Zde informuje o aktualitách a probíhajících aktivitách, jako jsou připravované vzorové systémové analýzy ve vztahu ke krajům a obcím.

8. leden 2018

WP 29 připravila další vodítka k GDPR

Skupina WP 29 připravila návrhy nových pokynů, které se týkají souhlasu se zpracováním osobních údajů a principu transparentnosti ve zpracování osobních údajů.

Návrh pokynů o transparentnosti se týká především informační povinnosti a uvádí přímo použitelné, nebo naopak nepoužitelné textace, a také způsoby, jak je vhodné subjekty informovat (jako dobrá praxe jsou např. uváděny formuláře, které subjekty snadno vyplní a podají).

Návrh pokynů týkajících se souhlasu se zpracováním osobních údajů konkretizuje podmínky pro udělení souhlasu tak, aby byl vždy svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

14. prosinec 2017

Implementace GDPR v obcích a na školách

Ministerstvo vnitra připravilo metodickou pomůcku pro obce s doporučeným postupem pro implementaci GDPR. Ta se vztahuje zejména k osobě a funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého budou obce povinny jmenovat. 

Podrobný metodický postup pro implementaci GDPR, tentokrát pro školská zařízení, vypracovalo také ministerstvo školství, a to včetně konkrétních příkladů a vzorů.

Jak informovalo ministerstvo zdravotnictví, v dohledné době by měl být obdobný metodický materiál pro implementaci GDPR k dispozici i zdravotnickým zařízením.

7. prosinec 2017

Slovensko přijalo nový zákon o ochraně osobních údajů

Na Slovensku byl přijat nový zákon, který přizpůsobuje systém ochrany osobních údajů požadavkům nařízení GDPR. Zákon přejímá dikci GDPR a v obdobném rozsahu upravuje práva i povinnosti správců, zpracovatelů i subjektů údajů.

Důležitou výjimkou je zakotvení možnosti udělení samostatného souhlasu se zpracováním osobních údajů dítěte v on-line prostředí až od 16 let – mladší děti budou potřebovat souhlas rodičů. Slovensko tak jde opačnou cestou než např. Německo či Rakousko, kde bude dítě moci udělit samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů už od 13 let. 

V českém prostředí bylo již skončeno připomínkové řízení k vládnímu návrhu nového zákona o zpracování osobních údajů a po ustanovení nové vlády by návrh měl zamířit do parlamentu. 

30. listopad 2017