GDPR Aktuality

1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-38

Z dozorové praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal tiskové prohlášení ke kauze ekolo.cz. V tomto případě potvrdil Ústavní soud pokutu, kterou ÚOOÚ udělil společnosti ekolo.cz za zveřejnění fotografie zloděje jízdního kola na Facebooku. 

Předsedkyně ÚOOÚ, Ivana Janů, v prohlášení uvádí, že je přesvědčena, že v současnosti by k uložení takové pokuty již nedošlo, neboť dle jejího názoru odporuje základním principům spravedlnosti.

Rovněž v důsledku medializace případu a uvádění nepřesných informací v souvislosti s ním zdůrazňuje, že obecně pořizování záznamů není podmíněno souhlasem osob, jež jsou na nich zaznamenány. Může být totiž prováděno z důvodu oprávněného zájmu správce na ochraně osob či majetku, za předpokladu naplnění dalších zákonných podmínek. 

10. říjen 2017

Evropská komise informuje podnikatele ohledně GDPR

Vzhledem k tomu, že velké množství podniků se na GDPR zatím nepřipravila a některé z nich dokonce ani nezačaly, Evropská komise vydala přehled, který by měl zejména malé a střední podniky uvést do problematiky GDPR a pomoci jim pochopit jejich nové povinnosti.

29. září 2017

Rakousko přijalo novelu zákona o ochraně osobních údajů

V souvislosti s blížící se účinností GDPR, probíhají přípravy na legislativní úrovni všech členských států. Rakousko je po Německu druhým státem, který přijal novou právní úpravu ochrany osobních údajů, v souladu s GDPR.

Ochrana osobních údajů fyzických osob se přizpůsobila GDPR s využitím některých výjimek. Například věková hranice pro souhlas se zpracováním osobních údajů u dítěte pro použití online služeb byla stanovena na 14 let, dále jsou uvedena specifická pravidla zpracování pro zpravodajské, vědecké, umělecké či literární účely a výjimky pro veřejně prospěšné účely jako archivace, vědecký a historický výzkum a statistika. Řada ustanovení GDPR tak nebude v Rakousku použitelná zejména pro mediální společnosti.

Legislativní kompetence k ochraně osobních údajů zpracovávaných „manuálně“ nadále zůstává v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. Zůstala také nedotčena pravidla pro ochranu osobních údajů právnických osob, které rakouské právo rovněž chrání.

29. září 2017

Činnost skupiny WP 29

Pracovní skupina WP 29 připravuje další vodítka k aplikaci GDPR, konkrétně ohledně:

  • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, ohledně představovaného rizika (návrh vodítek, který již prošel veřejnou konzultací, má být schválen v říjnu) 
  • oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů (během podzimu má být předložen k veřejné diskuzi)
  • vydávání osvědčení a akreditace (do konce roku má být předložen k veřejné diskuzi)

Skupina WP 29 již v souvislosti s GDPR vydala vodítka k právu na přenositelnost osobních údajů, k osobě pověřence pro ochranu osobních údajů a pro určení vedoucího dozorového úřadu. 

29. září 2017