GDPR Aktuality

1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-38

Vzrůstající trend loupeží osobních údajů

V posledních letech se při vloupání do bytů a domů stále častěji objevují mimo krádeže hotovosti, šperků, dokladů nebo klíčků od auta i krádeže dat. Roste počet krádeží notebooků, tabletů nebo smartphonů, ale i externích disků, které často obsahují informace, které může lupič zneužít.

Případy ukradených osobních údajů se nevyhýbají ani ČR. V srpnu 2017 například hackeři zaútočili na internetový obchod Mall.cz a zcizily osobní údaje statisíců zákazníků. Společnost poté z bezpečnostních důvodů resetovala hesla u účtů, které byly založeny v roce 2014 a dříve a následně odeslala zákazníkům e-maily, v nichž vybízela uživatele ke změně hesla.

Tento problém má řešit i GDPR, když stanoví pravidla pro zabezpečení zpracování osobních údajů a pro ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu. 

28. srpen 2017

Vládní návrh nového zákona o zpracování osobních údajů míří do připomínkového řízení

Návrh nového zákona, který má nahradit současný zákon o ochraně osobních údajů, uvádí českou úpravu ochrany osobních údajů do souladu s GDPR. Zákon nařízení „neopisuje“, naopak na něj výslovně odkazuje a řeší otázky, kde dává GDPR členským státům prostor pro specifickou úpravu.

Návrh zákona například stanoví věk dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti má být na dolní hranici 13 let. Dále chce návrh omezit výši hrozících pokut pro orgány veřejné moci do 10.000.000,- Kč, na rozdíl od nařízením stanovené hranice 20.000.000,- EUR pro soukromé subjekty.

Rovněž je zakotvena zvláštní podrobnější úprava pro zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého či literárního projevu a pro zpracování osobních údajů, upravené právním předpisem - tak, že by nebylo nutné provádět posouzení vlivu, nebo byla dána možnost splnit informační povinnost zveřejněním informací na internetu. Navrhuje se rovněž zakotvit výjimky pro omezení některých práv subjektů údajů a výjimky z povinnosti oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů v zájmu obrany a bezpečnosti, veřejného pořádku a dalších případů veřejného zájmu.

Návrh dále implementuje směrnici o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů.

Vládní návrh míří do připomínkového řízení, v němž se očekávají stovky připomínek. 

18. srpen 2017

GDPR v Británii

Ve Velké Británii byl zveřejněn věcný záměr nového zákona o ochraně osobních údajů.

Nový zákon má odpovídat GDPR (i přes realitu Brexitu). Klíčovými oblastmi nové úpravy mají být:

  • ochrana dětí v online prostředí, kde je záměr stanovit věk pro souhlas se zpracováním osobních údajů na nejnižší hranici, a to 13 let
  • umožnění zpracování údajů o kriminálních činech většímu spektru subjektů (v souladu s dosavadním britským systémem)
  • automatické rozhodování, kde bude stanovena výjimka pro případy, kdy automatický proces bude přiměřeným prostředkem k dosažení účelu (např. kontrola kreditibility žadatele o úvěr)
  • výzkumné instituce, které budou vyňaty z některých povinností podle GDPR (např. právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu,…), tak aby povinnosti dle GDPR nenarušovaly jejich činnost.  

https://www.gov.uk/government/news/government-to-strengthen-uk-data-protection-law 

7. srpen 2017

Případ Nowak - další posun v chápání pojmu osobního údaje?

Na rozhodnutí Soudního dvora EU čeká případ, týkající se práva studenta nahlédnout do záznamu ze své zkoušky z hlediska toho, jestli takový záznam představuje osobní údaj.

Předběžnou otázkou tedy je, zda mohou odpovědi v testu v rámci odborné zkoušky představovat osobní údaje, případně za jakých podmínek. K problému se zatím vyjádřil pouze generální advokát, který ve svém stanovisku navrhuje soudu rozhodnout, že ručně psané odpovědi na zkušební otázky, které lze přiřadit určitému účastníku zkoušky, představují společně s případnými korekturními poznámkami zkoušejících osobní údaje ve smyslu evropského práva.

24. červenec 2017