GDPR Aktuality

1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-38

GDPR: Poslanci chtějí, aby neziskovky a veřejné subjekty pokuty neplatily

Hospodářská komora se vyhrazuje proti záměru lidovců a pirátů, aby neziskové organizace a veřejné subjekty nemusely platit pokuty za nedodržování ochrany osobních údajů ukládané nařízením GDPR.

Podrobnosti v tiskové zprávě dostupné zde: https://www.komora.cz/tiskova_zprava/opravdu-potrebuji-verejne-subjekty-neziskovky-unikovou-cestu-gdpr-podnikatele-pritom-budou-pokutovani-bez-pardonu-podle-hospodarske-komory-nehoraznost/   

17. duben 2018

Návrh zákona o zpracování osobních údajů byl schválen vládou a zamíří do poslanecké sněmovny

Vláda projednala a schválila podobu navrhovaného zákona o zpracování osobních údajů, který zamíří do Poslanecké sněmovny.

Zákon vychází z GDPR, které pro členské státy Evropské unie umožňuje upravit určité výjimky či odchylky. Předmětem diskuzí je tak zejména možnost snížení pokut za porušení předpisů pro veřejné subjekty. 

Návrh zákona je k dispozici zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQCDZPW5

Protože návrh musí nyní projít celým legislativním procesem, pravděpodobně nebude přijat včas do 25. května 2018, kdy nabývá účinnosti samotné GDPR.

22. březen 2018

S účinností GDPR končí oznamovací povinnost správců

Vedle všech povinností, které GDPR přináší, také jedna důležitá povinnost odpadne a po účinnosti GDPR, tedy od 25. května 2018, se již nebude předem oznamovat zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Tuto povinnost pak v zásadě nahrazují pravidla pro vedení záznamů o činnostech zpracování a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jejichž provádění bude klíčové pro případné prokazování souladu zpracování s GDPR.

Více informací je k dispozici zde: https://www.uoou.cz/s-nbsp-ucinnosti-gdpr-konci-oznamovaci-povinnost-spravcu/d-28855

2. březen 2018

Nové pokyny WP 29

Skupina WP 29 na svém únorovém zasedání (https://www.uoou.cz/informace-z-nbsp-unoroveho-plenarniho-zasedani-wp29/d-28761) schválila řadu nových dokumentů - pokynů k implementaci GDPR:

- pokyny pro oznamování případů bezpečnostních incidentů,

- pokyny k automatizovanému zpracování a profilování

- pokyny pojednávající o akreditaci

- metodické dokumenty k předávání osobních údajů podle čl. 45 (rozhodnutí o odpovídající ochraně), dva dokumenty k předávání podle čl. 47 (závazná podniková pravidla) a k předávání na základě výjimek podle čl. 49.

Dokumenty, jejichž cílem je usnadnit implementaci GDPR, jsou dostupné zde: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083

27. únor 2018