Novinky

Právo a etika v oblasti Human-computer interaction

13/12/16

JUDr. Veronika Křížová, LL.M. 12. 12. 2016 přednášela na ČVUT, Fakultě elektrotechnické na téma Právo a etika v oblasti Human-computer interaction (HCI). HCI je interdisciplinární obor, který se zabývá faktory, které ovlivňují kvalitu a efektivnost interakce uživatele s výpočetními systémy. 

Výzkumné projekty fakulty v tomto oboru se zabývají např. implementací systému pro navigaci zrakově postižených osob v budovách a exteriérech pomocí mobilního telefonu či vývojem speciálních technik analýzy zvukového signálu a biosignálů, kterými řídí emulátory klasických zařízení.

Veronika Křížová se soustředila na problematiku ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti včetně tělesné a duševní integrity při výzkumu zaměřeném na specifické uživatelské skupiny jako jsou starší lidé nebo zrakově či jinak postižení.