Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pro klienty v souvislosti s nařízením GDPR zajišťujeme komplexní právní poradenství. Spolupracujeme s renomovanou IT společností pro zajištění technických řešení.

Základní služby GDPR:

 • audity zpracování osobních údajů a revize všech procesů
 • řešení otázek práv subjektu údajů
 • školení pracovníků
 • příprava smluv s DPO a právní poradenství v souvislosti se zavedením této pozice
 • komplexní řešení v podobě vyhodnocení nutných změn, organizačních či technických opatření
 • příprava interních směrnic a vnitřních předpisů
 • právní poradenství při zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů (dříve „citlivých údajů“)
 • úpravy listin, jako jsou smluvní dokumenty, souhlasy a komunikační formuláře, smlouvy mezi správci a zpracovateli o zpracování osobních údajů
 • asistence při řešení přenosu osobních údajů do zahraničí
 • hodnocení rizikovosti zpracování, nutnosti provádění PIA
 • pravidelné audity a aktualizace postupů a interních směrnic
 • zastupování při sporech v souvislosti s GDPR (správní řízení, občanskoprávní spory)