Zaměstnání

Zájemci o práci advokáta a advokátního koncipienta mohou kontaktovat
JUDr. Tomáše Dobřichovského, Ph.D.
na adrese: tomas.dobrichovsky@ak-kp.cz.

Zájemci o administrativní práci mohou kontaktovat
Jaroslavu Kurkovou
na jaroslava.kurkova@ak-kp.cz.