Novinky

Konference Legal Frontiers in Digital Media

07/06/17

Ve druhé polovině května se JUDr. Veronika Křížová, LL.M. zúčastnila konference v Mountain View, CA pořádané ve spolupráci s Berkeley Center for Law and Technology. Přednášejícími byli právní experti ze společností Google, Microsoft, zástupci neziskové organizace Electronic Frontier Foundation nebo Stanford Center for Internet & Society. 

Hlavní bloky byly věnovány aktuální problematice jak v oblasti práva autorského, tak práva na ochranu osobních údajů. Největší důraz byl kladen na poslední právní vývoj v této oblasti v EU, tedy zejména evropskou judikaturu (GS Media v. Sanoma Media a Filmspeler) a aktuální judikaturu z USA, navazující na DMCA (BMG v. Cox, Vimeo nebo Mavrix Photographs v. LiveJournal).

Dále bylo řešeno Evropské nařízení GDPR, zejména z pohledu základních rozdílů v přístupu ke konceptu soukromí v evropské právní tradici oproti právu Spojených států.

Druhý den konference byl pak věnován trestněprávní problematice, spojené se zneužíváním těchto služeb teroristickými organizacemi, hackerstvím a obdobnými aktivitami v kyberprostoru. Účastníky panelu byli jak akademičtí pracovníci z UC Berkeley, tak zástupci FBI, Národní bezpečností rady USA či Tajné služby Spojených států amerických. Odpolední blok se pak soustředil na odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, zejména v souvislosti s limity svobody projevu a zásahy do osobnostních práv, kde touto problematikou se ve svých příspěvcích zabývali právní zástupci společností Facebook, Twitter nebo CNN.